Maryann & Egon Davidsen, Elisabet Axelsson og styreleder for Restoration India, Thomas George, skal besøke bibelskoler i flere byer og ha avslutning med elevene der. De skal også være med på pastorseminarer, kvinnemøter og besøke en skole og et stort barnehjem i Coimbatore med ca 500 jenter.

Restoration India sine bibelskoler blir holdt i eksisterende menighetslokaler og det er stort sett pastorer som underviser. For 500 kr i måneden kan du være med og støtte en bibelskole med ca. 50 elever. Pengene går til lønn til de som underviser, lunsj og bibelskolematerialer. Pengene rekker utrolig langt i India!

Dette er virkelig effektiv misjon og vi ser mye frukt av dette arbeidet. Troende blir inspirert og trent til tjeneste. Mange menigheter blir startet og menigheter vokser som resultat av RSOM-bibelskolene.
Be for bibelskolene i India, be for lederne, be for lærere og elever, at de kommer inn i alt det Gud har bestemt og at Guds nåde og salvelse skal hvile over dem.

Vær med og støtt en bibelskole for 500 kr måneden!