Vi hilser dere i Jesu Kristi navn! Hans navn er over alle andre navn nå og for alltid. Jeg er så glad for at året 2020 er over. Kristi legeme har lidd voldsomt og slik er det fortsatt mange steder på jorden. Nedstengning av kirker og virksomheter har vært en realitet i mange land.

Gud har inspirert oss i Restoration til å være til håp og oppmuntring i denne sesongen. Vi har hjulpet noen kirker i fattige områder med penger til mat i 2020. Nå i 2021 fortsetter vi å hjelpe, men nå har vi bestemt oss for å gjøre det mer bærekraftig slik at forsørgningen kan være der i Guds hus. Vi har hjulpet med å starte et kyllingprosjekt i Srikakulam, India slik at kirken kan være med og hjelpe de fattigste med mat gjennom krisen. Vi vil ikke at noen i våre nettverkskirker skal lide mangel eller sult, da dette er inkludert i vår Herres bønn. Vi ser at samfunnet åpner seg trinn for trinn, og selv om noen av våre folk får normal inntekt igjen, så er det fortsatt mange som lider. Jeg vil derfor oppmuntre pastorer og deg som har midler til å hjelpe og være våkne. Vi må hjelpe de som trenger det i denne tiden!

Gud har talt om at det vil være en tid fra nå av som vil skille kirken fra verden. Hvem som er Jesu Kristi brud og hvem som er av verden. Dette blir mer og mer synlig når vi går inn i de siste tider. Når denne verdens håpløshet øker, vil kirkens lys vokse sterkere, og det eneste håpet er Jesus Kristus!

Vi er så oppmuntret av alle RSOM-skolene som har startet både i Chennai, Trichy, Orissa og andre steder, og at vi nå gjennom trofaste oversettere kan lage undervisningen for RSOM-bibelskolene på seks forskjellige hovedspråk i India. Be for dem at de får nåde fra Den hellige ånd til å utføre denne store oppgaven.

Guds fred!

Egon Davidsen