Restorations arbeid underholdes ved frivillige gaver fra virksomhetens støttespillere og grupper. I alt inntektsbringende arbeid skal organisasjonen være opptatt av å bevare sin selvstendighet, integritet og sitt særpreg. Restoration vil drive en økonomisk forsvarlig virksomhet med et realistisk forhold mellom utgifter og inntekter og mellom ressursbruk ute og hjemme. Virksomheten skal drives økonomisk forsvarlig med et realistisk forhold mellom utgifter og inntekter. Administrasjonskostnadene skal holdes på et fornuftig minimum i forhold til de midlene som til enhver tid går ut til prosjektene.