Maryann og Egon Davidsen har vært gift i over 30 år og har to døtre, en sønn, en svigersønn og tre barnebarn.

De har gått to år på Livets Ord sin bibelskole i Sverige. I 1984 dro de ut som misjonærer, først til Danmark, hvor de arbeidet med tv-arbeid, menighet, bibelskole og misjon i mer enn 15 år.

Egon har som misjonsleder, pastor og bibellærer bidratt til at mange menigheter har blitt plantet i Skandinavia, Øst-Europa og Afrika. Han har hatt en sentral rolle i misjon som har som nådd ut med Guds ord og humanitær hjelp til mange land i Øst-Europa, Afrika og Asia.

Maryann har vært lovsangsleder og undervist og trent lovsangere i en årrekke. I løpet av tiden i Afrika startet hun et kor med 100 sangere.

De har også reist til India, Filippinene, Dubai m.m., hvor de har vært med på store kampanjer med opp til 300 000.

I 2005 flyttet de hjem til Norge, nærmere bestemt Fredrikstad, hvor de var med å bygge opp Zoé Kirkens bibelskole. I 2010 flyttet de nærmere Oslo og engasjerte seg i arbeid med deltidsbibelskole og lovsangsfester i Bredtvet kirke. De har arbeidet på Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt som er tilknyttet Jesus Church i Oslo, etter at den flyttet fra Sarons Dal, og i 2011 startet de en site-kirke i Kolbotn for Jesus Church.

I dag er de engasjert med menighetsarbeid i Follo, med visjon for hele Follo og Oslo sør. De startet Familiekirken i Follo i 2013 (www.familiekirken.com). De har startet deltidsbibelskoler i Pakistan og India, og bidrar til at evangelister, skolebarn og barnehjem får hjelp, både økonomisk og med Guds ord gjennom Restorations arbeid.