Vi hjelper nå vår samarbeidspartner i Lahore med å ferdiggjøre enda en kirke i et nytt område av byen. Vi trenger penger til denne bygningen!

(Bildene over er fra forrige kirkebygg vi var med og sponset).

For noen år siden ga jeg en profeti til våre partnere i Lahore ”Consuming Fire Ministries” at de skulle oppleve en ny tid av framgang i menighetsbygging, og at en sterk apostolsk salvelse til å bygge strategisk skulle komme over deres tjeneste.

Siden det har de vært enda mer fokusert på å bygge menighet og har blitt en apostolsk base for Lahore-regionen og for Pakistan.

Etter at vi innledet samarbeidet med dem og startet RSOM deltidsbibelskoler sammen med dem, har arbeidet tatt seg opp og de når stadig nye grupper av mennesker. Det ser ut til å bli mer og mer strategisk for å nå virkelig mange mennesker i Lahore-regionen. John og Rachel Javed er utrolig sterke tjenester med stor evangelistisk kraft og visjon til å nå nye mennesker med evangeliet. Ofte vinner de 1000 mennesker for Herren på en helg og ofte døper de nesten like mange til Kristus.

Det behovet som vi har vurdert har vært størst er strategiske fasiliteter til å samle mennesker og et treningssenter for å utvikle nye arbeidere for Guds rike.

Restoration School of Ministry uteksaminerer studenter hver år, og nye kurs blir startet hvert år. For dette formålet har de hatt desperat bruk for et egnet lokale, og det har de nå. De hadde en kirke i flere år som manglet tak, og dette hjalp vi dem med. Taket ble ferdiggjort, og bibelskolen fungerer med flere kurs, og gir dem enda større muligheter for utvidelse av det evangelistiske og pastorale arbeidet for å vinne byen for evangeliet.

Vi takker de som var med og ga til taket i den første kirkebygningen vi har sponset og ser det som en fantastisk mulighet for strategisk utvidelse av vårt misjonsarbeid i Pakistan.