Trening for ledere i Pakistan

NYTT KURS STARTET NÅ I JANUAR 2018

Vår avdelingsleder for Pakistan, John Javed, har akkurat operert ut en mandel i halsen før jul. Vi har sendt en sum penger til dette, men sykehus i Pakistan er dyrt så han har fortsatt en regning der han skal betale!

I år starter de et nytt pastorskurs for ca. 20 pastorer og ledere. Dette er ledere som er nøkkelpersoner i flere byer. Noen står i menighetsplanting, andre har startet kurs for RSOM skoler i sine byer. Pastorskurset er også fokusert på undervisning fra Restoration Norge.

De trenger penger til oversettelse til språket urdu, og til mat og reise for pastorene.

Vi har også lovet å lønne 5 pastorer som jobber med menighetsplanting for Restoration Pakistan. Disse arbeiderne er utrolig effektive og viktige for vårt arbeid og de behøver lønn så ikke deres familier må lide på grunn av arbeidet de gjør for Guds rike.

Hvis du kan være med å støtte en pastor koster det kr 1000,- pr. måned.

Vi ber om at alle disse midlene skal komme inn i tillegg til vår misjon i India.

Må Gud velsigne deg etter som du blir en del av vårt spennende arbeid å nå nasjonene med undervisningen i Guds Ord!

https://mailchi.mp/84e02bfdf0b3/nytt-fra-restoration

Takk for din gave og dine bønner!