I juni 2016 ble det satt i gang en innsamling til våre samarbeidsmenigheter i Ukraina. Kodeordet var garasjeinnsamling. Flere i Familiekirken åpnet opp sine garasjer og gjorde naboer oppmerksomme på behovene i Ukraina, slik at folk kunne komme med tøy, leker og ting til dette utsatte området i Europa. Transporten gikk av sted til Ukraina fra Vestby Pinsemenighet sitt lager, en menighet som vi også har samarbeidet med på flere områder. Transportens innhold blir delt ut blant de mest trengende, gjennom flere menigheter i Donetsk-regionen. En etterlengtet hjelp til menigheter som har stått gjennom mye forfølgelse og vanskeligheter det seneste året. Vi gleder oss til å se dem igjen på neste tur til Ukraina.