Ved Guds nåde og dine dyrebare forbønner går arbeidet med Restoration bra i Andhra Pradesh. Vi når mange områder med Jesu Kristi kjærlighet. Vi ber og planter kirker i landsbyene. Under hele koronatiden har pastor Egon, hans familie, støttepartnere i Restoration og Familiekirken hjulpet oss med å ta vare på fattige og trengende i vårt område. Vi har også fått økonomisk støtte på kr 24000,- til å starte et kyllingfarmprosjekt for å hjelpe de fattige, menighetsmedlemmer og bibelskoleelever. Vi leier stedet vi har startet kyllingfarmen, og vi har kjøpt inn 1000 kyllinger.
Jeg ber og tror at Gud vil åpne dørene for vår tjeneste i India gjennom hjelpen vi kan gi andre. Vi kan forbedre vår økonomi og hjelpe fattige og trengende. Be for oss. Vi er så takknemlige for deg og for alle giverne som har støttet oss!
Gud velsigne deg!

Hilsen fra pastor Alphonse Garbhapu
Andhra Pradesh, India