Du kan gi en gave til Restorations arbeid:

1. Restoration School of Ministry, deltids-bibelskoler i India og Pakistan, reisevirksomhet og forkynnelse

2. Trykking av bøker og spredning av litteratur til RSOM bibelskoler i India, Pakistan og Afrika

3. Prosjekter, matutdeling, hjelp til de fattige m.m.

Gi en gave på konto: 1503 42 34997 i DNB

(skattefradrag i 2020; gaver over kr 500 inntil 50 000)

og merk med hva du ønsker å støtte.

Du kan også gi på VIPPS (i Norge), søk på Familiekirken i Follo eller nr: 13465, merk med Misjon

Om du vil gi et fast beløp, bli partner eller fadder send mail på info@familiekirken.com

ENGLISH

You can give a gift to Restoration´s work:

1. Restoration School of Ministry, part time bible schools in India and Pakistan, traveling activity and preaching

2. Printing of books and spreading of literature to centers for mission India, Pakistan and Africa

3. Projects, food for the poor, relief help and more.

Give your gift to account: 1503 42 34997 in DNB

IBAN: NO11 1503 42 34997

BIC (Swift): DNBANOKKXXX

and mark your gift if you want to support a specific need.

If you want to become a partner or sponsor, send e-mail to info@familiekirken.com

 

DANISH

Du kan give en gave til Restorations arbejde:

1. Restoration School of Ministry, deltids-bibelskoler i Indien og Pakistan, rejseaktivitet og forkynnelse

2. Trykning af bøger og spredning af litteratur til centre for mission Indien, Pakistan og Afrika

3. Projekter, uddeling af mad, hjælp til de fattige m.m.

Giv din gave til konto: 1503 42 34997 in DNB

IBAN: NO11 1503 42 34997

BIC (Swift): DNBANOKKXXX

og mærk din gave med hvad du ønsker at støtte.

Hvis du ønsker at give et fast beløb, blive partner eller sponsor, så send en e-mail til info@familiekirken.com