Du kan gi en gave til Restorations arbeid:

1. Restoration School of Ministry, deltids-bibelskoler i India og Pakistan, reisevirksomhet og forkynnelse

2. Trykking av bøker og spredning av litteratur til sentere for misjon i Afrika, India og Pakistan.

3. Prosjekt til barnehjem og skolebarn

Gi en gave på konto: 1503 42 34997 i DNB

(skattefradrag i 2018; gaver over kr 500 inntil 40 000)

og merk med hva du ønsker å støtte.

Du kan også gi på VIPPS (i Norge), søk på Familiekirken i Follo eller nr: 13465, merk med Misjon

Om du vil gi et fast beløp, bli partner eller fadder send mail på egon@restoration.no

ENGLISH

You can give a gift to Restoration´s work:

1. Restoration School of Ministry, part time bible schools in India and Pakistan, traveling activity and preaching

2. Printing of books and spreading of literature to centers for mission in Africa, India and Pakistan.

3. Projects like orphanages and school children.

Give your gift to account: 1503 42 34997 in DNB

IBAN: NO11 1503 42 34997

BIC (Swift): DNBANOKKXXX

and mark your gift if you want to support a specific need.

If you want to become a partner or sponsor, send e-mail to egon@restoration.no

 

DANISH

Du kan give en gave til Restorations arbejde:

1. Restoration School of Ministry, deltids-bibelskoler i Indien og Pakistan, rejseaktivitet og forkynnelse

2. Trykning af bøger og spredning af litteratur til centre for mission i Afrika, Indien og Pakistan.

3. Projekter som børnehjem og skolebørn.

Giv din gave til konto: 1503 42 34997 in DNB

IBAN: NO11 1503 42 34997

BIC (Swift): DNBANOKKXXX

og mærk din gave med hvad du ønsker at støtte.

Hvis du ønsker at give et fast beløb, blive partner eller sponsor, så send en e-mail til egon@restoration.no