Guds rike går fram i India som aldri før. India har over 1.2 milliarder mennesker, hvorav majoriteten er hinduer. Mange misjonsorganisasjoner og nasjonale evangelister jobber for å bringe sannheten om Jesus til det indiske folk. Vårt arbeid fokuserer på å trene og utruste de kristne til å nå sitt eget folk og starte nye menigheter.

Restoration India starter bibelskoler, har pastorseminarer og ser at mange nye menigheter blir plantet.

Fram til 2018 har ca 500 elever gått på våre skoler, og målet er 1000 elever på bibelskolene i året. Nå i 2018 har vi 500 elever på våre skoler, og det betyr at vi er halvveis til målet i år! Vi opplever at Gud vil vi skal starte skoler i hele India. Dørene er helt åpne for misjon og planting av bibelskoler og menigheter.
Visjonen er enkel, vi trener indiske misjonærer til å utføre misjon i sitt eget land. De kjenner språket, de kjenner kulturen og de er villige til å lide for evangeliet. Denne hæren av arbeidere vil gå til byer og til landsbyer der det ikke er menigheter og starte menigheter og evangelisere.