Guds rike går fram i India som aldri før. India har over 1.2 milliarder mennesker, hvorav majoriteten er hinduer. Mange misjonsorganisasjoner og nasjonale evangelister jobber for å bringe sannheten om Jesus til det indiske folk. Vårt arbeid fokuserer på å trene og utruste de kristne til å nå sitt eget folk og starte nye menigheter.

Restoration India starter bibelskoler, har pastorseminarer og ser at mange nye menigheter blir plantet.

Fram til 2020 har ca 2000 elever gått på våre skoler, og målet er 1000 elever på bibelskolene i året. I 2019 hadde vi over 500 elever på våre skoler i India, og det betyr at vi er halvveis til målet der! Vi har også bibelskoler i Pakistan, der vi til og med 2019 har hatt 1350 elever. Vi opplever at Gud vil vi skal starte skoler i hele India og Pakistan, og nå har vi fått forespørsel om å starte på Sri Lanka. Dørene er helt åpne for misjon og planting av bibelskoler og menigheter.
Visjonen er enkel, vi trener indiske misjonærer til å utføre misjon i sitt eget land. De kjenner språket, de kjenner kulturen og de er villige til å lide for evangeliet. Denne hæren av arbeidere vil gå til byer og til landsbyer der det ikke er menigheter og starte menigheter og evangelisere.

Om du blir partner og gir et månedlig beløp, vil du få mail med nyheter om hva som skjer, samt informasjon om kommende konferanser, misjonsturer m.m.

Du kan sende mail til: info@familiekirken.com eller klikke på: TA KONTAKT øverst på siden, med opplysning om ditt månedlige beløp eller engangsbeløp, og dermed vil du motta mail fra oss.

– Kr 500,- pr.mnd  (underhold for en bibelskole/mnd)

– Kr 1000,- pr.mnd . (underhold for to bibelskoler/mnd)

– Annet beløp pr.mnd

– Engangsbeløp du selv velger

Vipps: 13465 (Familiekirken i Follo)
Nettbank: 1503 42 34997 (DNB)
Merk din gave med: Misjon

(Gaver over kr 500,- er fradragsberettiget, da må vi ha ditt personnr, 11 siffer)

Takk for din gave!