I juni hadde Restoration School of Ministry i Pakistan, med John og Rachel Javed i spissen, uteksaminering av 26 elever som hadde fullført et semester på deltidsbibelskolen. Disse elevene hadde fått undervisning fra januar, i emner som tro, rettferdighet, lederskap, menighetsbygging m.m. Ernsts Funkners fra Restoration Norge reiste ned og talte til dem den siste helgen, før de skulle få vitnemål i høytidelige rammer på et festmøte.

Vi takker Gud for frukten av School of Ministry, og ber om at disse elevene skal gå ut og vinne nye for evangeliet i en nasjon som trenger mer av Jesus.