Vi trenger din støtte til Restorations misjonsarbeid. Arbeidet vokser og vi er avhengig av gaver til å drive RSOM-skolene i India og Pakistan. Vi har ingen utgifter til leie av lokaler, da undervisningen foregår i menigheter. Vi trenger penger til å betale lærerne, oversettelser til forskjellige lokale språk, trykking av materialer og lunsj til elevene.Du har følgende muligheter til å være med og støtte dette arbeidet:

– Kr 500,- pr.mnd  (underhold for en bibelskole/mnd)

– Kr 1000,- pr.mnd . (underhold for to bibelskoler/mnd)

– Annet beløp pr.mnd

– Engangsbeløp du selv velger

Vipps: 13465 – Familiekirken i Follo
Nettbank: 1503 42 34997
Merk: Misjon bibelskole
(Gaver over kr 500,- er fradragsberettiget)

Takk for din støtte!