Vi trenger din støtte til Restorations misjonsarbeid. Arbeidet vokser og vi er avhengig av gaver til å drive RSOM-skolene i India og Pakistan. Vi har ingen utgifter til leie av lokaler, da undervisningen foregår i menigheter. Vi trenger penger til å betale lærerne, oversettelser til forskjellige lokale språk, trykking av materialer og lunsj til elevene. Du har følgende muligheter til å være med og støtte dette arbeidet:

– Kr 500,- pr.mnd  (underhold for en bibelskole/mnd)

– Kr 1000,- pr.mnd . (underhold for to bibelskoler/mnd)

– Annet beløp pr.mnd

– Engangsbeløp du selv velger

Om du blir partner og gir et månedlig beløp, vil du få mail med nyheter om hva som skjer, samt informasjon om kommende konferanser, misjonsturer m.m.

Du kan sende mail til: info@familiekirken.com eller klikke på: TA KONTAKT øverst på siden, med opplysning om ditt månedlige beløp eller engangsbeløp, og dermed vil du motta mail fra oss.

Vipps: 13465 – Familiekirken i Follo
Nettbank: 1503 42 34997
Merk: Misjon bibelskole
(Gaver over kr 500,- er fradragsberettiget, da må vi ha ditt personnr, 11 siffer)

Takk for din støtte!