Restoration er igang med en innsamling til kjøp av bil, en firehjulstrekker, til pastor Alphonse Garbhapu som bor og har menighet i Srikakulam i Andra Pradesh. Pastor Alphonse er en del av vårt Restoration India nettverk, og han har arbeidet i dette distriktet i 25 år. Han gir hjelp til de fattige i distriktet, er med å starte nye kirker, og nå i mer enn 5 år å lede deltidsbibelskoler for Restoration School of Ministry, RSOM, i Andra Pradesh, Telangana og Orissa.
Vær med å støtte dette arbeidet!
MERK DIN GAVE MISJON/BIL til konto: 1503.42.34997

Her er en hilsen fra pastor Alphonse:
Min visjon er å trene 200 ledere i India som innfødte misjonærer, for å forkynne evangeliet i landsbyene og plante kirker overalt i staten Andhra Pradesh, Telangana og staten Orissa. Jeg står i tro for at min familiemedlemmer og de kristne lederne er under himmelens åpne dør. Vi regner alle prøvelser som en stor glede, men stoler på Herren for utrustning, kraft og styrke (1 Pet 5,10). På dette tidspunktet gleder vi oss over salvelsen og kraften fra Den Hellige Ånd. Han gir oss større glede, fred og lykke i våre sinn, sjeler og hjerter… og hjelper oss ikke å være bekymret for større motgang i tjenesten.
Ef 5,15-21 sier, at vi ikke skal bli fulle på vin, det fører til utskeielser, men heller bli fylt av Ånden. Dette ordet snakker om å bli fylt med Den Hellige Ånd kontinuerlig. Vi trenger ikke bare å bli fylt med Den Hellige Ånd, men vi må holde oss fylt med Den Hellige Ånd. Det er veldig viktig for å gjøre tjeneste for Gud effektivt.
Be for oss om fremgang for evangeliet i India, og at Gud skal bevege seg i livene våre og tjenesten vår for å lede oss inn i hans vei, hans vilje og hans Ord. Vi inviterer deg til å involvere deg i å være en partner i evangeliet, tjenesten og vår familie. Må Herren hjelpe deg med å være full av Guds ord og hans Ånd i Jesu navn. Fortsett å be for oss og for vårt nåværende tjenestebehov i India. Vi husker deg i våre daglige bønner.


Med mye kjærlighet og bønner
Pastor Alphonse Garbhapu fra India