Monthly Archives: April 2021

  • Ved Guds nåde og dine dyrebare forbønner går arbeidet med Restoration bra i Andhra Pradesh. Vi når mange områder med Jesu Kristi kjærlighet. Vi ber og planter kirker i landsbyene. Under hele koronatiden har pastor Egon, hans familie, støttepartnere i Restoration og Familiekirken hjulpet oss med å ta vare på fattige og trengende i vårt område. […]

    CONTINUE READING
  • Vi hilser dere i Jesu Kristi navn! Hans navn er over alle andre navn nå og for alltid. Jeg er så glad for at året 2020 er over. Kristi legeme har lidd voldsomt og slik er det fortsatt mange steder på jorden. Nedstengning av kirker og virksomheter har vært en realitet i mange land. Gud har […]

    CONTINUE READING
All rights reserved 2013©RESTORATION